söndag 16 juni 2013

TRUE BLODD SÄSONG 6 2013
HBO- Serien Tru Blood säsong 6 har nu startat med världspremiär på HBO den 17 juni.
 För alla vampyr älskare True blood är en serie fylld med action och mysterium. I Bon Temps i Lousiana bor Sookie Stackhouse ( Anna Paquin) en servetris med förmågan att läsa andras tankar. Här lever Vampyrerna sida vid sida med människorna då de kommit ut ur "garderoben" Bill Compton ( Stephen Moyer) Sookie räddar hans liv och hon finner vänskapen lättare med vampyrern då hon inte kan läsa deras tankar. Bill och Eric Northman (Alexander Skarsgård) Sookies vampyr vänner får en nära vänskap de hjälper och skyddar varandra och Sookie kan hjälpa dom mycket med sin förmåga att läsa tankar. Jason Stackhouse (Ryan Kwanten) Sookies bror hamnar ofta i trubbel med polisen och vampyrerna men skyddar sin syster till varje pris och litar inte riktigt på vampyrerna. Jason får några svåra beslut att gå igenom. Tara Thornton (Rutina Wesley) är Sookie´s bästa vän som går igenom en del jobbiga perioder, Hon blir hög på V-blod (True blood en drog på vampyr blod som gör människorna höga) men hon gör ett tufft beslut att sluta. Sam Merlotte ( ) ägaren av baren där Sookie jobbar är en Shapeshifter som kan skifta från människa till en annan form av varelse. Se True Blood säsong 6 på HBO enkelt att streama när man vill och vart man vill fån mobilen eller på datan, surfplattan. Man behöver inte hålla några tider utan kan tiden när man själv vill.

Starring: Alexander Skarsgård,Anna Paquin, Sam Trammell, Stephen Moyer ,Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Chris Bauer, Nelsan Ellis, Jim Parrack, William Sanderson,Carrie Preston, Todd Lowe, Deborah Ann Woll, Jessica Tuck, Kristin Bauer van Straten,  Jobeth Wagner, Kevin Alejandro, Marshall Allman, Joe Manganiello,
HBO series Tru Blood season 6 has now started with the world premiere on HBO on June 17.
 For all the vampire lovers True Blood is a series filled with action and mystery. In Bon Temps, Louisiana, lives Sookie Stackhouse (Anna Paquin), a servetris with the ability to read minds. Here are living vampires side by side with the people when they come out of the "closet" Bill Compton (Stephen Moyer), Sookie saves his life and she finds friendship with vampyrern easier when she can not read their thoughts. Bill and Eric Northman (Alexander Skarsgard), Sookie's vampire friends get a close friendship they help and protect each other and Sookie can help them a lot with their ability to read minds. Jason Stackhouse (Ryan Kwanten), Sookie's brother often find themselves in trouble with the police and the vampires but protect his sister at all costs and do not really trust the vampires. Jason gets some hard decisions to go through. Tara Thornton (Rutina Wesley) is Sookie's best friend who is going through some tough periods, she gets high on V blood (True Blood a drug on vampire blood that makes people high) but she makes a tough decision to quit. Sam Merlotte () the owner of the bar where Sookie works is a shapeshifter who can change from human to another form of being. See True Blood Season 6 on HBO simple streaming whenever and wherever you want ye cell phone or on the data tablet. You do not hold a few times, but the time can be when they want. 

Starring: Alexander Skarsgard, Anna Paquin, Sam Trammell, Stephen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Chris Bauer, Nelsan Ellis, Jim Parrack, William Sanderson, Carrie Preston, Todd Lowe, Deborah Ann Woll, Jessica Tuck, Kristin Bauer van Straten, Jobeth Wagner, Kevin Alejandro, Marshall Allman, Joe Manganiello,